Tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, hoạt động đa ngành nhưng chuyên sâu về Thương mại và Dịch vụ.

 • CON NGƯỜI

  CON NGƯỜI

  Con người là tài sản, là nguồn lực cạnh tranh.

  CON NGƯỜI
 • HỢP TÁC

  HỢP TÁC

  Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích với các đối tác.

  HỢP TÁC

Tin tức