• Cổ phần hóa doanh nghiệp với tên gọi mới : Công ty cổ phần Cung ứng Tàu biển Sài Gòn.
  Ngành nghề kinh doanh chính:
  - Thương mại và dịch vụ
  - Bán hàng miễn thuế tại các khu kinh tế cửa khẩu
  - Bán hàng miễn thuế tại các cảng biển thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  - Kinh doanh nhà hàng, khách sạn có sao
  - Bán sĩ các mặt hàng hóa mỹ phẩm, giặt tẩy, thực phẩm chế biến nhập khẩu từ Mỹ, Mê hi cô, Thái lan, Mã Lai ....
  - Nhập khẩu hàng hóa từ các nước Âu Mỹ và châu Á

 • Đổi tên thành Công ty Cung ứng Tàu biển – Dịch vụ hàng hải – Xuất Nhập khẩu – Thương mại và Du lịch TP.HCM.

 • Thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty Cung ứng Tàu biển TP.HCM.

 • Thành lập với tên gọi Công ty dịch vụ tàu nước ngoài