Địa chỉ

3G Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Liên hệ

Số điện thoại: (028) 3997 2806
Fax:(028) 3997 3340
Hotline:(028)3997 3017 - 3997 3321